Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 397

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 397
Oud adres: II417, wijk 33, klein nr. 116, kadaster F86, verponding 5974
Postcode: 1017BP
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw, 1ste helft 19de eeuw

(3 afbeeldingen)

Hoekhuis op de hoek met de Beulingsloot, in de kern 17de-eeuws, met een verhoogde lijstgevel uit de 19de eeuw.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1624
Adres: Herengracht 397
Adressen: Herengracht 397 2,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis (XVII B, later verhoogd) met gevel onder verhoogde lijst (XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 397 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 397
Beulingsloot aan de zijde van de Herengracht (© Walther Schoonenberg)
Beulingsloot aan de zijde van de Herengracht
Herengracht 397. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 397. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]