Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 483-485

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 483-485
Oud adres: 483: X410, wijk 33, klein nr. 74, kadaster I902, verponding 6043
485: X409, wijk 33, klein nr. 73, kadaster I901, verponding 6042
Postcode: 1017BT
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw

(3 afbeeldingen)

In oorsprong twee 17de-eeuwse huizen onder een gemeenschappelijk schilddak, linkerdeel drie-raams-breed huis, rechterdeel dubbel huis vijf ramen breed, onder een rechte lijst met twee dakkapellen. Staat aan een knik van de Herengracht. In de 19de eeuw stoepen verdwenen en ingangen naar souterrain verplaatst.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1655
Adres: Herengracht 483-485
Adressen: Herengracht 483
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis onder gezamenlijk schilddak met 485 (XVII B). Gevel onder rechte lijst met dakkapel, een risaliet vormend als tegenhanger van die van 485.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1656
Adres: Herengracht 483-485
Adressen: Herengracht 485
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Ondiep dubbel huis onder gezamenlijk schilddak met 483. (XVII B). Gevel onder rechte lijst met twee dakkapellen, met aan rechterzijde een risaliet als tegenhanger van 483.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 483-485 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 483-485
Herengracht 483-485 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 483-485
Herengracht 483-485. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 483-485. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]