Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 451

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Herengracht 451
Oud adres: X426, wijk 33, klein nr. 90, kadaster I918, verponding 6059
Postcode: 1017BS
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(3 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1645
Adres: Herengracht 451
Adressen: Herengracht 451
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gepleisterde gevel onder rechte lijst met triglyfen (eind XVIII ?). Versierde stoep met drie Louis XIV balusters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 451 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 451
Herengracht 451. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 451. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 443, 445, 447, 449, 451, 453 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 443, 445, 447, 449, 451, 453

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]