Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 84

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 84
Oud adres: TT238, wijk 32, klein nr. 33, kadaster D5991, verponding 5731
Postcode: 1013GZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 4de kwart 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Mogelijk in de kern 17de-eeuws pand (zie Grachtenboek) met een laat-18de-eeuwse gevel onder een gesneden rechte lijst met consoles. Houten pui uit de bouwtijd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 773
Adres: Brouwersgracht 84
Adressen: Brouwersgracht 84 3,H
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden rechte lijst met consoles (XVIIId). Houten pui uit de bouwtijd.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 86 en 84 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 86 en 84
Brouwersgracht 84. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 84. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]