Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 96

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 96
Oud adres: TT161, wijk 52, klein nr. 39, kadaster D5902, verponding 1654
Postcode: 1013GZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(6 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 779
Adres: Brouwersgracht 96
Adressen: Brouwersgracht 96 1,H
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden rechte lijst (XVIIId). Deuren, snijramen en puilijst XIX A.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 96 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 96
Brouwersgracht 96 en 94 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 96 en 94
Brouwersgracht 116-118, 112, 98, 96, 94, 92 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 116-118, 112, 98, 96, 94, 92
Brouwersgracht 88-120 (vrnl) gezien vanaf de Keizersgracht (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 88-120 (vrnl) gezien vanaf de Keizersgracht
Stoepenstrook Brouwersgracht vanaf nr. 92. Foto gemaakt door de Dienst Ruimtelijke Ordening
Stoepenstrook Brouwersgracht vanaf nr. 92. Foto gemaakt door de Dienst Ruimtelijke Ordening
Brouwersgracht 96. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 96. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]