Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Gouwenaarssteeg 13

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Gouwenaarssteeg 13
Gouwenaarssteeg 23-25 (nieuw adres)
Oud adres: L789, wijk 17, klein nr. 1, kadaster F859, verponding 1255
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1661
Eigendom: Stadsherstel 1973
Restauratie: 1976

(5 afbeeldingen)

Woonhuis met zeer sobere vlakke 17de-eeuwse trapgevel in sobere Amsterdamse renaissance met toppilaster, gevelsteen waarin allegorie van de liefde en de tekst D. LIEFDE met jaartal 1661, houten onderpui met twee deuren (twee woningen).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1217
Adres: Gouwenaarssteeg 13
Adressen: Gouwenaarssteeg 23 ;Gouwenaarssteeg 25
Inschrijvingsdatum: 28-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met vlakke trapgevel met gevelsteen waarin allegorie van de Liefde en D. LIEFDE 1661.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Gouwenaarssteeg 13 (© Walther Schoonenberg)
Gouwenaarssteeg 13
Gouwenaarssteeg 23-25
Gouwenaarssteeg 23-25
Gouwenaarssteeg 13 (© Walther Schoonenberg)
Gouwenaarssteeg 13
Gouwenaarssteeg 23-25 (© Walther Schoonenberg)
Gouwenaarssteeg 23-25
Gevelsteen D. LIEFDE met jaartal 1661 (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen D. LIEFDE met jaartal 1661

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]