Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Halvemaansteeg 11

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Halvemaansteeg 11
Oud adres: Y519, wijk 28, klein nr. 13, kadaster I471, verponding 4589
Postcode: 1017CR
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 3de kwart 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1438
Adres: Halvemaansteeg 11
Adressen: Halvemaansteeg 11 A B C
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met ingezwenkte halsgevel (XVIIIc). Goede latere roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Halvemaansteeg 11 (© Walther Schoonenberg)
Halvemaansteeg 11
Halvemaansteeg 11 (© Walther Schoonenberg)
Halvemaansteeg 11

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]