Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Lijnbaanssteeg 10

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Lijnbaanssteeg 10
Oud adres: G438, wijk 20, klein nr. 5, kadaster F1189, verponding 2065
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 16de eeuw, 1ste kwart 18de eeuw, 1ste kwart 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Hoekhuis, in de kern 2de helft 16de eeuw, met een voorgevel onder een rechte lijst. Aan de zijgevel een geblokte deuromlijsting en een pothuis. 19de-eeuwse houten winkelpui. Interieur: een renaissance houtskelet met zwanenhalskorbelen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3669
Adres: Lijnbaanssteeg 10I
Adressen: Lijnbaanssteeg 10 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis (XVI B/XVIIIa) met voorgevel onder rechte lijst (XIX A) en zijgevel waarin geblokte deuromlijsting en waartegen een pothuis. Inwendig een renaissance houtskelet.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Lijnbaanssteeg 12 en 10
Lijnbaanssteeg 12 en 10
Zwanenhalskorbeel (© Walther Schoonenberg)
Zwanenhalskorbeel

Laatste wijziging: september 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]