Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Nieuwendijk 124

De Witte Olifant

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Huisnaam: De Witte Olifant
Adres: Nieuwendijk 124
Kolksteeg 2
Oud adres: L338, wijk 18, klein nr. 193, kadaster F2255, verponding 1524
Postcode: 1012MS
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3835
Adres: Nieuwendijk 124
Adressen: Kolksteeg 2 B C D E F;Nieuwendijk 124
Inschrijvingsdatum: 13-11-1974
Redengevende omschrijving: Hoekhuis met gevel onder gesneden verhoogde lijst met consoles (XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Nieuwendijk 124 hoek Kolksteeg (© Walther Schoonenberg)
Nieuwendijk 124 hoek Kolksteeg

Laatste wijziging: juni 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]