Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Thorbeckeplein 15-17

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Thorbeckeplein 15-17
Oud adres: 15: (Reguliersplein) Y266, wijk 59, klein nr. 18, kadaster I756, verponding 5152
17: (Reguliersplein) Y265, wijk 59, klein nr. 17, kadaster I755, verponding 5153
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1666
Restauratie: 2015

(8 afbeeldingen)

Hoekhuis met lijstgevel met hoog schilddak, oorspronkelijk apart bewoond achterhuis nr. 15, geen ingang aan Herengracht (situatie is gewijzigd, er waren oorspronkelijk ingangen op de hoek en aan elke zijde pothuizen). Bij apart bewoond achterhuis aan Thorbeckeplein jaartallinten en gevelsteen. Is n onderdeel met apart bewoond Herengracht 563.

Ook al staat de eerste helft van de 19de eeuw bekend als een periode van verval, met de winkeliers ging het in deze periode helemaal niet zo slecht. Ambachtelijke goud- en zilversmeden konden hun producten gemakkelijk afzetten op de lokale markt. In dit winkelpand was van 1759 tot 1802 de goud- en zilverwinkel gevestigd van de Gebroeders Peirolet, daarna van 1802 tot 1822 de firma Bennewitz & Bonebakker, van 1822 tot 1841 de firma Bennewitz & Zonen, en van 1841 tot 1852 Benten & Zonen. De winkel was uitstekend gesitueerd voor de rijke bewoners van de grachtengordel. Op een oude foto is te zien dat er oorspronkelijk winkelingangen op de hoek waren, die later zijn komen te vervallen. Met de opkomst van het Thorbeckeplein als horecaplein was er weinig over van de geschiktheid als locatie voor een luxueuze winkel. Het pand was zelfs jarenlang een bouwval, voordat het in 2015 werd opgeknapt door een horecaondernemer.

  • Geschiedenis van Amsterdam deel III: p. 31-38

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5722
Adres: Thorbeckeplein 17-19
Adressen: Thorbeckeplein 15
Inschrijvingsdatum: 06-10-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis onder schilddak, met jaartallinten en gevelsteen (1666).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Thorbeckeplein 17-19 hoek Herengracht (© Walther Schoonenberg)
Thorbeckeplein 17-19 hoek Herengracht
Zijgevel aan het Thorbeckeplein (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel aan het Thorbeckeplein
Jaartallinten en gevelsteen (© Walther Schoonenberg)
Jaartallinten en gevelsteen
Thorbeckeplein 17-19 vr restauratie (© Walther Schoonenberg)
Thorbeckeplein 17-19 vr restauratie
Thorbeckeplein 17-19 vr restauratie (© Walther Schoonenberg)
Thorbeckeplein 17-19 vr restauratie
Thorbeckeplein 17-19 vr restauratie (© Walther Schoonenberg)
Thorbeckeplein 17-19 vr restauratie
Thorbeckeplein 17-19 / Herengracht 563. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Thorbeckeplein 17-19 / Herengracht 563. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Thorbeckeplein hoek Herengracht
Thorbeckeplein hoek Herengracht

Laatste wijziging: mei 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]