Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Nieuwezijds Voorburgwal 318

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 318
Oud adres: F89, wijk 26, klein nr. 269, kadaster F1638, verponding 3616
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw?

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6020
Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 318
Adressen: Nieuwezijds Voorburgwal 318 1,4,H
Inschrijvingsdatum: 13-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII?) onder rechte lijst, (XIXA?).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

NZ Voorburgwal 318 (© Walther Schoonenberg)
NZ Voorburgwal 318

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]