Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Korsjespoortsteeg 24

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Google Maps

Adres: Korsjespoortsteeg 24
Gebouwtype: Woonhuis

Zie: Herengracht 77.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 515510
Adres: Korsjespoortsteeg 24
Adressen: Korsjespoortsteeg 24
Inschrijvingsdatum: 07-04-2003
Redengevende omschrijving: (Met het onderstaande vervalt de omschrijving van het bestaande monument Herengracht 77.) Object: Herengracht 77; Korsjespoortsteeg 24 te Amsterdam: woonhuis met achterhuis Inleiding. Op de hoek van Herengracht en Korsjespoortsteeg gelegen WOONHUIS met ACHTERHUIS uit 1631. Het woonhuis wordt gekenmerkt door een trapgevel en zandsteen banden en blokken in de ontlastingsbogen. In 1963 naar ontwerp van architect IJ. Kok gerestaureerd. Omschrijving. Hoekpand bestaande uit een woonhuis met voorgevel aan de Herengracht en een klein achterhuis met entree aan de Korsjespoortsteeg, die bouwkundig één geheel vormen. Het pand, dat ruim 11 meter lang is en 5,5 meter breed, heeft een kelder, twee bouwlagen en een zolderverdieping met vliering, afgedekt door een zadeldak haaks op de gracht. In het rechter dakschild een kleine dakkapel met hijsluik en hijsbalk ter hoogte van het achterhuis. De kelder onder het voorhuis heeft pothuizen tegen de voorgevel en zijgevel en een ingang aan deze zijde. De trapgevel aan de Herengracht is versierd met natuursteen banden, natuurstenen voluutstenen in het fries en grote boogblokken in de bogen boven de ramen en wordt bekroond door een eenvoudige toppilaster. De gevel heeft een gemetselde pui uit ca. 1800, ter vervanging van een oorspronkelijk houten onderpui. De entreedeur met middennaald, ovaalvormige kussens en ruitvormige kussens heeft een omlijsting in Lodewijk XVI stijl. Naar de deur een enkele bordestrap die aansluit tegen het pothuis links ervan. De deur heeft een bovenlicht met snijwerk, een 24-ruits schuifvenster links en een smal twaalfruits zijlicht rechts. De verdieping heeft twee negenruits schuifvensters. Ter hoogte van de zolder een liggend driedelig raam waarboven een luik. De rechter zijgevel heeft een iets overstekende verdieping op de gebeeldhouwde balkkoppen van de door de zijgevel heen stekende balken. De zijgevel is omstreeks 1800 gepleisterd met uitzondering van het pothuis. De gevel wordt hier met een geprofileerde gootlijst afgesloten. Ter hoogte van het voorhuis heeft de verdieping twee vensters rechts, een twintigruits op de benedenverdieping en een zestienruits op de verdieping. Het achterhuis heeft een pui met entreedeur met bovenlicht en een twintigruits schuifraam links. Naar de entree leidt houten steektrap met bordes. Op de verdieping een zestienruits venster. De structuur van het pand en de oorspronkelijke enkelvoudige balklagen zijn bewaard gebleven, de oorspronkelijke indeling van voor- en achterhuis is in het huidige pand nog altijd goed herkenbaar. Enkele van de oorspronkelijke sleutelstukken met zwanenhalsprofiel, die oorspronkelijk onder alle balken aanwezig waren, zijn bewaard gebleven. De kap, vermoedelijk omstreeks 1800 gedeeltelijk vernieuwd, heeft kromstijlgebinten waarboven grenen sporenspanten. In het voor- en achterhuis zijn onder meer spiltrappen bewaard gebleven. Waardering. Woonhuis op de hoek van Herengracht en Korsjespoortsteeg, is van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische waarde met name tot uiting komend in de decoratie en de constructie van het huis die kenmerkend zijn voor het tweede kwart van de zeventiende eeuw (o.a. toepassing van grote boogblokken). Het pand heeft een voor de bouwtijd en voor Amsterdam kenmerkende opzet met woonhuis aan de gracht en een achterhuis voor aparte bewoning. Het pand heeft situeringswaarden vanwege de beeldbepalende ligging op een hoek in de historische binnenstad van Amsterdam, waar het tevens een markering vormt van de historische stedenbouwkundige structuur.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Laatste wijziging: augustus 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]