Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 24

Vriesland

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: Vriesland
Adres: Singel 24
Oud adres: L268, wijk 17, klein nr. 256, kadaster F4043, verponding 1127
Postcode: 1015AA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: Ī1760

(19 afbeeldingen)

Fraaie lijstgevel in Lodewijk XV-stijl uit ca. 1760: rechte lijst met trigliefen en naam in lambrequins onder fries, daarboven open balustrade met sterk verhoogd middenstuk met schip en kuif. Ingang in ca. 1760 naar straatniveau verplaatst om een kamer over de volle breedte van het huis te kunnen maken op de hoofdverdieping (vroegste voorbeeld?). Interieur: In de gang een stucreliŽf boven de toegang naar het achterhuis, eveneens een stucreliŽf boven de ingang naar de voorkamer op de 1ste verdieping naar de voorkamer in Lodewijk XV-stijl met plafond met stucreliŽfs met o.a. attributen van Mercurius en een marmeren schouw met spiegel. Achter de achterkamer heeft een fraai interieur.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Hans Tulleners. Het Singel in Amsterdam. 23 monumenten aan een voormalige verdedigingsgracht. Open Monumentendag 1990. Amsterdam, 1990: p. 14

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5259
Adres: Singel 24
Adressen: Singel 22 A B C D E F G
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder triglyfenlijst, waarop zandstenen attiek met schip (XVIIIc, hardstenen pui later).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 24 (© Walther Schoonenberg)
Singel 24
Vriesland (© Walther Schoonenberg)
Vriesland
Individuele woonhuizen Singel 32, 30, 28, 26, 24, 22, allemaal verschillend maar toch in grote onderlinge harmonie (© Walther Schoonenberg)
Individuele woonhuizen Singel 32, 30, 28, 26, 24, 22, allemaal verschillend maar toch in grote onderlinge harmonie
Singel: Op twee halsgevels na allemaal lijstgevels. (© Walther Schoonenberg)
Singel: Op twee halsgevels na allemaal lijstgevels.
StucreliŽf met zeilschip in de gang boven de ingang naar de zaal (© Walther Schoonenberg)
StucreliŽf met zeilschip in de gang boven de ingang naar de zaal
StucreliŽf boven de voorkamer op de 1ste verd. (© Walther Schoonenberg)
StucreliŽf boven de voorkamer op de 1ste verd.
Voorkamer 1ste verd. (© Walther Schoonenberg)
Voorkamer 1ste verd.
Marmeren schouw met spiegel in de voorkamer 1ste verdieping (© Walther Schoonenberg)
Marmeren schouw met spiegel in de voorkamer 1ste verdieping
Marmeren schouw (© Walther Schoonenberg)
Marmeren schouw
Detail van de schouwboezem en het plafond (© Walther Schoonenberg)
Detail van de schouwboezem en het plafond
Stucplafond (© Walther Schoonenberg)
Stucplafond
StucwerkreliŽf met attributen van Mercurius aan plafond voorkamer 1ste verd. (© Walther Schoonenberg)
StucwerkreliŽf met attributen van Mercurius aan plafond voorkamer 1ste verd.
Detail van het stucplafond (© Walther Schoonenberg)
Detail van het stucplafond
Detail van het stucplafond (© Walther Schoonenberg)
Detail van het stucplafond
Detail van het stucplafond (© Walther Schoonenberg)
Detail van het stucplafond
Detail van het stucplafond (© Walther Schoonenberg)
Detail van het stucplafond
Detail van het stucplafond (© Walther Schoonenberg)
Detail van het stucplafond
Gesneden deur (© Walther Schoonenberg)
Gesneden deur
In de betimmering opgenomen deur (© Walther Schoonenberg)
In de betimmering opgenomen deur

Laatste wijziging: oktober 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]