Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 613

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 613
Oud adres: Y239, wijk 60, klein nr. 9, kadaster I681, verponding 5583
Postcode: 1017CE
Gebouwtype: Woon/bedrijfspand
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Amsterdamse School
Bouwjaar: 1922
Architect: A.J. Westerman
Opdrachtgever: NV Leonora Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen

(2 afbeeldingen)

20ste-eeuwse nieuwbouw, enigszins in Amsterdamse School-stijl. Van de oorspronkelijke 17de-eeuwse gevel, gesloopt in 1922, bevindt zich het jaarlint sinds 1922 op Herengracht 607. Het pand huisvestte vanaf 1945 uitgeverij Van Oorschot; G.A. van Oorschot woonde er boven.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13340
Functie: Kantoorruimte
Architect: Westerman, A.J.
Jaartal: 1922-1923
Bouwstijl: Sobere baksteenarchitectuur

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 202061
Adres: Herengracht 613
Adressen: Herengracht 613
Inschrijvingsdatum: 27-04-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 613 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 613
Herengracht 613. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 613. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]