Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 337

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 337
Oud adres: KK126, wijk 29, klein nr. 144, kadaster F135, verponding 4989
Postcode: 1016AX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1886

(2 afbeeldingen)

Laat-19de-eeuwse lijstgevel in neo-renaissancestijl, rechte lijst met dakkapel met fronton, balkon (komt niet veel voor op de gracht). Hardstenen stoep.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203021
Adres: Herengracht 337
Adressen: Herengracht 337
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 337 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 337
Herengracht 337. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 337. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2011

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]