Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 6-8

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. MIP-gegevens
  5. Register
  6. Afbeeldingen
  7. Google Maps

Adres: Herengracht 6-8
Oud adres: 6: SS246, wijk 50, klein nr. 320, kadaster D5763, verponding 5413
8: SS247, wijk 50, klein nr. 321, kadaster D5764, verponding 5412
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1883
Architect: J. Daverman

(4 afbeeldingen)

Op de plaats van een 17de-eeuwse trapgevel gebouwde lijstgevel, heeft iets weg van een tweeling, in neo-renaissance stijl, ontlastingsbogen met blokversieringen, twee dakkapellen (waarin de tekst Vita Brevis: het leven is kort). Basement geheel van hardsteen. Decoratief smeedwerk en rijk bewerkte deuren.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Vincent van Rossem. 'Amsterdam 1900.' Binnenstad 223/224 (okt. 2007)

MIP-nummer: 13195
Functie: Woonhuis (?)
Jaartal: 1882
Bouwstijl: Eclecticisme

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 204023
Adres: Herengracht 6-8
Adressen: Herengracht 6 ;Herengracht 8 A B C D
Inschrijvingsdatum: 23-11-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 6-8 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 6-8
Herengracht 6-8. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 6-8. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 6-8 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 6-8
Dakkapellen als topgevels (© Walther Schoonenberg)
Dakkapellen als topgevels

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]