Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Rokin 87-89

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Rokin 87-89
Oud adres: 87: A387, wijk 8, klein nr. 55, kadaster G51, verponding 2161
89: A386, wijk 8, klein nr. 54, kadaster G51, verponding 2161
Postcode: 1012KL
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1748, 1ste kwart 19de eeuw

Twee 18de-eeuwse panden die op merkwaardige wijze zijn samengevoegd onder een rechte kroonlijst met schelpornament boven hijsbalk.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4990
Adres: Rokin 87-89
Adressen: Rokin 87 A B C D E F G K
Inschrijvingsdatum: 23-09-1970
Redengevende omschrijving: Huis (XVIIIA) waarvan de gevel XIXa met nr 89 onder gezamenlijke lijst met acroterien is gebracht; drie Louis XIV flesbalusters, deurpartij (XIXA).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4992
Adres: Rokin 87-89
Adressen: Rokin 89
Inschrijvingsdatum: 23-09-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit 1748, waarvan de gevel XIXa met nr 87 onder gezamenlijke lijst met acroterien is gebracht; houten pui XIXa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Rokin 87-89 (© Walther Schoonenberg)
Rokin 87-89

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]