Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Prinsengracht 377

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Prinsengracht 377
Oud adres: KK561, wijk 39, klein nr. 313, kadaster E3541, verponding 1620
Postcode: 1016HL
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1909
Architect: J. Duncker

(2 afbeeldingen)

Gevel in Hollandse renaissance-stijl met ontlastingsbogen en klokgevelvormige beŽindiging die ouder lijkt dan hij is - laat voorbeeld dus van neo-renaissance na 1900.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13403
Functie: Woonhuis
Jaartal: 1910
Bouwstijl: Traditioneel bouwen

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 208032
Adres: Prinsengracht 377
Adressen: Prinsengracht 377 A B C
Inschrijvingsdatum: 13-12-2005
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Prinsengracht 377 (© Walther Schoonenberg)
Prinsengracht 377
Prinsengracht 375, 377, 379, 381. Foto uit ca. 1940
Prinsengracht 375, 377, 379, 381. Foto uit ca. 1940

Laatste wijziging: januari 2024

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]