Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Lange Niezel 24

't Bolwerck

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: 't Bolwerck
Adres: Lange Niezel 24
Oud adres: I520, wijk 3, klein nr. 29, kadaster G675, verponding 676
Postcode: 1012GT
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1646
Restauratie: 1996

(10 afbeeldingen)

Pand met gevel met doorlopende pilasters, waarop een latere tuitgevel stond. Gevelsteen 't Bolwerck met een uitbeelding van een bolwerk en een jaartalsteen 1646. Bij de restauratie in 1996 is de tuitgeveltop vervangen door een verhoogde halsgeveltop van elders (Zwanenburgerstraat 4). Interieur: Balklaag met sleutelstukken met renaissance-profiel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Gebruikte literatuur:

  • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 137, 158
  • Walther Schoonenberg. 'Hergebruik van oude geveltoppen.' Binnenstad 157 (april 1996)

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3896
Adres: Lange Niezel 24
Adressen: Lange Niezel 24 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 27-08-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel met doorlopende lisenen (1646). Latere gevelstenen en jaartalsteen. Op de verdiepingen goede roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herplaatste geveltop van elders (© Walther Schoonenberg)
Herplaatste geveltop van elders
Lange Niezel 24 en 22 (© Walther Schoonenberg)
Lange Niezel 24 en 22
Herplaatste geveltop (© Walther Schoonenberg)
Herplaatste geveltop
Lange Niezel 24 en 22
Lange Niezel 24 en 22
Zwanenburgerstraat 10, 8, 6 en 4 vr de sloop in 1977
Zwanenburgerstraat 10, 8, 6 en 4 vr de sloop in 1977
Zwanenburgerstraat 4, gesloopt in 1978 voor de Stopera
Zwanenburgerstraat 4, gesloopt in 1978 voor de Stopera
Tekening van de opgeslagen top van Zwanenburgerstraat 4.
Tekening van de opgeslagen top van Zwanenburgerstraat 4.
Ontwerptekening Neil Kesper voor de herplaatsing van de topgevel
Ontwerptekening Neil Kesper voor de herplaatsing van de topgevel
Gevelsteen Bolwerck met een soldaat in een bolwerk (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen Bolwerck met een soldaat in een bolwerk
Sleutelstuk met renaissance-profiel (© Walther Schoonenberg)
Sleutelstuk met renaissance-profiel

Laatste wijziging: september 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]