Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Muntplein 12

Muntgebouw

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Muntgebouw
Adres: Muntplein 12
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1887, 1939
Architect: W. Springer (1887)

(8 afbeeldingen)

Bijgebouw van de Munttoren. Het wacht- of schuttershuis uit 1617 werd in 1887 vervangen door een door W. Springer ontworpen gebouw in neo-renaissance-stijl, de voetgangersdoorgang dateert echter pas uit 1939. Fraaie nieuwe gevelsteen met stadswapen.

Tegen de Munttoren werd in 1617 een wachthuis geplaatst. Dit fraaie 17de-eeuwse gebouw was bij de brand van de Regulierspoort in 1619 wonder boven wonder gespaard gebleven. De zaal op de verdieping heeft nog lange tijd dienst gedaan als gildekamer en werd in 1674 verbouwd tot herberg. Het gebouw werd in 1887 vervangen door het huidige gebouw in neo-renaissance, uitgevoerd onder directie van W. Springer. De voetgangersdoorgang is overigens pas tijdens een verbouwing in 1938/39 gemaakt, toen het Muntplein, in feite dus een brede brug over het Singel, opnieuw werd verbreed.

MIP-nummer: 10339
Architect: Springer, W.
Jaartal: 1885-1887
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 214028
Adres: Muntplein 12
Adressen: Muntplein 12
Inschrijvingsdatum: 13-03-2007
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Munttoren en wachtlokaal
Munttoren en wachtlokaal
Muntgebouw (© Walther Schoonenberg)
Muntgebouw
Ingang Muntgebouw (© Walther Schoonenberg)
Ingang Muntgebouw
Poortje met beeld van een schutter (© Walther Schoonenberg)
Poortje met beeld van een schutter
Detail ingangspartij met schutter (© Walther Schoonenberg)
Detail ingangspartij met schutter
Stadswapen van Amsterdam met koggeschip in het Muntgebouw (20ste-eeuws) (© Walther Schoonenberg)
Stadswapen van Amsterdam met koggeschip in het Muntgebouw (20ste-eeuws)
Regulierstoren met wachthuis (1663)
Regulierstoren met wachthuis (1663)
Het Muntgebouw vr de wijziging in 1939 op een foto uit 1935
Het Muntgebouw vr de wijziging in 1939 op een foto uit 1935

Laatste wijziging: oktober 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]