Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 579-581

Het huis daar de Oliphant voorstaat

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: Het huis daar de Oliphant voorstaat
Adres: Herengracht 579-581
Oud adres: 579: Y256, wijk 59, klein nr. 27, kadaster I746, verponding 5162
581: Y255, wijk 59, klein nr. 26, kadaster I745, verponding 5163
Postcode: 1017CD
Gebouwtype: Woonhuis (dubbel huis)
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1664
Opdrachtgever: Pieter van Schoorel

(13 afbeeldingen)

Dubbel huis, vormt een ensemble in een rij bijna identieke dubbele huizen (Herengracht 571, 573, 575-577 en 579-581), gelijktijdig gebouwd (oorspronkelijke bebouwing) met een doorlopende rechte lijst en dwarsdak. Twee huizen onder een kap, 579 heeft nog 17de-eeuwse lange hangende festoenen, op de scheiding van 579 en 581 een beeld van St. Michael met de draak staande op een olifantskop. Stoep van 581 in 2004 herbouwd (toen is ook een verdwenen festoen teruggebracht).

Zie beschrijving bij: Herengracht 571. De gevelversiering met St. Michael en de draak staande op een olifantskop is gemaakt in opdracht van de rijke koekbakker Pieter van Schoorel, overleden in 1681, als herdenking aan zijn vader, eveneens koekbakker Thomas Pietersz van Schoorel, tevens huizenspeculant, die woonde in het huis De Witte Olifant aan de Nieuwendijk 124. Bij de boedelscheiding werd gesproken van 'het huis daar de oliphant voorstaat'. De olifant is het zinnebeeld van de koekebakkers.

Gebruikte literatuur:

  • 'Heerengracht 579 en 581. De huizen met het Michaels-beeld'. Jaarboek Amstelodamum 4 (1906): p. 207-209
  • Walther Schoonenberg. 'De moeizame herbouw van een stoep'. Binnenstad 201 (sept. 2003)

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1685
Adres: Herengracht 579-581
Adressen: Herengracht 579 A B C
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Helft van het oorspronkelijk een huis vormende duo 581-579 (XVIIc), achter gemeenschappelijke gevel met middenrisaliet en hoeklisenen, met op 't midden van de risaliet (thans op de scheiding tussen 579 en 581) een beeld van St. Michael en de draak. Rechte daklijst en -kapel (XIX); festoenen uit de bouwtijd. Stoep (XVIII) waarop 3 Louis XIV-balusters. Empire deur, -snijraam en roedenverdeling.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1686
Adres: Herengracht 579-581
Adressen: Herengracht 581
Inschrijvingsdatum: 13-11-1974
Redengevende omschrijving: Helft van het oorspronkelijk een huis vormende duo 581-579 (XVIIc), achter gemeenschappelijke gevel met middenrisaliet en hoeklisenen, met op 't midden van de risaliet (thans op de scheiding tussen 579 en 581) het zoeven genoemde beeld van St. Michael en draak. Rechte daklijst, waarop een dakkapel met fronton.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 581 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 581
St. Michael en de draak op een olifantskop. (© Walther Schoonenberg)
St. Michael en de draak op een olifantskop.
St. Michael, gevelbeeld (© Walther Schoonenberg)
St. Michael, gevelbeeld
Gereconstrueerde 17de-eeuwse festoen. (© Walther Schoonenberg)
Gereconstrueerde 17de-eeuwse festoen.
Herengracht 579-581 vóór de herbouw van de stoep (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 579-581 vóór de herbouw van de stoep
Herengracht 579-581 vóór de herbouw van de stoep (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 579-581 vóór de herbouw van de stoep
Herengracht 579-581. St.Joris en de draak. Tijdens de herbouw van de stoep van 581. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 579-581. St.Joris en de draak. Tijdens de herbouw van de stoep van 581.
Herengracht 581. Stoep herbouwd. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 581. Stoep herbouwd.
Herbouwde stoep (© Walther Schoonenberg)
Herbouwde stoep
Herengracht 579-581. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 579-581. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 571 t/m 581 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 571 t/m 581
Herengracht 571-581. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 571-581. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Opmetingstekening Herengracht 573, 575-577, 579
Opmetingstekening Herengracht 573, 575-577, 579

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]