Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 370

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 370
Oud adres: HH509, wijk 33, klein nr. 505, kadaster E4039, verponding 5944
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1660/62
Architect: Philips Vingboons
Opdrachtgever: Jacob Cromhout & Margaretha Wuytiers

(3 afbeeldingen)

En van de Cromhouthuizen: Zandstenen vierling (368-370 kleiner, bouw 368 later begonnen omdat Cornelis Jansz. Kerfbijl niet wilde verkopen), middenrisaliet, driehoekig topfronton, kleiner fronton en lijsten boven ramen, fruitmotief langs klauwstukken, gevleugelde oeil-de-boeuf''s, festoenen, jaartalsteen, brede gemeensch. achtergevel met rechte lijst met adelaar op lijst.

Zie: Herengracht 366.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1821
Adres: Herengracht 370
Adressen: Herengracht 364-370
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen halsgevel met oeils-de-boeuf, frontons enz., in 1662 gebouwd door Philips Vingboons; deur XIX A, drie Louis XIV flesbalusters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 362-370 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 362-370
Herengracht 364-370 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 364-370
Herengracht 370 en 368 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 370 en 368

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]