Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herenstraat 37-39

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herenstraat 37-39
Oud adres: 37: RR225, wijk 46, klein nr. 21, kadaster D5630, verponding 3730
39: RR224, wijk 46, klein nr. 20, kadaster D5629, verponding 3731
Postcode: 1015BZ
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw
Eigendom: Stadsherstel 1963
Restauratie: 1967

(2 afbeeldingen)

Twee winkelpanden, tweeling, onder dezelfde sobere houten lijst, houten onderpuien (winkelpuien). Op de scheidingsmuur een ingang voor ontsluiting van de bovenwoningen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1980
Adres: Herenstraat 37
Adressen: Herenstraat 37 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A). Vormt inwendig een bouwkundig geheel met nr 39.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1982
Adres: Herenstraat 39
Adressen: Herenstraat 39 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A). Vormt inwendig bouwkundig geheel met nr 37.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herenstraat 37-39 (© Walther Schoonenberg)
Herenstraat 37-39
Herenstraat 37-39 (© Walther Schoonenberg)
Herenstraat 37-39

Laatste wijziging: augustus 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]