Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 558

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 558
Oud adres: Y208, wijk 59, klein nr. 600, kadaster I1187, verponding 5167
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw, 4de kwart 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Hoekhuis, 17de-eeuws huis met laat-18de-eeuwse sobere kroonlijst, 19de-eeuwse winkelpui.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1895
Adres: Herengracht 558
Adressen: Herengracht 558
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis (XVII B, voorste deel verhoogd XVIIId) met gevel onder rechte lijst (XVIIId). Winkelpui XIXc.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 558 hoek Utrechtsestraat (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 558 hoek Utrechtsestraat
Herengracht 558. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 558. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]