Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 70

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 70
Oud adres: TT245, wijk 32, klein nr. 26, kadaster D5984, verponding 5738
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1630, 1790
Eigendom: Diogenes 1971
Restauratie: 1979/80

(7 afbeeldingen)

17de-eeuws huis, in circa 1790 verhoogd/gewijzigd: rechte kroonlijst in Lodewijk XVI-stijl met fraaie consoles en raampjes, schilddak ("leugenaartje"), frontale stoep. (Doet sterk denken aan Keizersgracht 74.)

Het 17de-eeuwse woonhuis uit ca. 1630 met een stenen trapgevel op een houten onderpui (zie de tekening in het Grachtenboek van Caspar Philips) werd in ca. 1790 verhoogd met twee verdiepingen verhoogd met daarop nog een leugenaartje om het pand nog hoger te laten lijken dan het in werkelijkheid is. Op de lijst staat een schilddak, zoals in deze periode veel toegepast. De rijk gesneden kroonlijst heeft consoles in Lodewijk XVI-stijl met daartussen zolderraampjes. Omdat het pand op de bestaande 17de-eeuwse fundering is verhoogd, is het niet verbazingwekkend dat het in de 20ste eeuw zwaar bouwvallig raakte. Het was op last van de gemeente gestut en ingepakt. Het werd n van de duurste restauraties van de stichting Diogenes. De kosten waren 1,2 miljoen gulden. De gevel moest opnieuw opgemetseld worden, terwijl de kroonlijst op zijn plaats bleef. Er konden vijf woningen en een atelier worden gerealiseerd. En van de oorspronkelijke bewoners keerde terug in de benedenwoning.

  • Hans Tulleners. Wonen in een Amsterdams grachtenhuis. Amsterdam, 1981: p. 91-96

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 767
Adres: Brouwersgracht 70
Adressen: Brouwersgracht 70 1,2,3,H,O
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden rechte lijst met triglyfen en consoles (XVIIId), waarboven een schilddakje.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 70 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 70
Brouwersgracht 70 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 70
Rechte kroonlijst met consoles met festoenen en schilddak (© Walther Schoonenberg)
Rechte kroonlijst met consoles met festoenen en schilddak
Brouwersgracht 74, 72, 70
Brouwersgracht 74, 72, 70
Vr restauratie
Vr restauratie
Na restauratie
Na restauratie
Brouwersgracht 70. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 70. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]