Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 56

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 56
Oud adres: TT316, wijk 32, klein nr. 21, kadaster D6034, verponding 5772
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1744
Opdrachtgever: Hendrik Meyer
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1949
Restauratie: 1959, 1993/94

(13 afbeeldingen)

Hoekhuis (winkel-hoekhuis), sierlijke klokgevel in Lodewijk XIV-stijl met siervaas in top, driepasvormig fronton met jaartal, inspringende aanzetstukken, winkelpui, bovenwoningen bereikbaar vanuit ingang aan zijgevel, omlijste raampjes in zijstraat geven trappenhuis aan.

Brouwersgracht 56 is een monumentaal winkel-hoekhuis. Het pand heeft een fraaie, sierlijke klokgevel in Lodewijk XIV met forse inspringende aanzetstukken, een driepasvormig fronton met vulling met het jaartal 1744 en een siervaas in top. Een winkel is te herkennen aan de houten onderpui en de ingang op straatniveau. Het huis heeft altijd bovenwoningen gehad. De bouwheer was meester-kaarsenmaker Hendrik Meyer. Hij bewoonde de winkel met de achterkamer en de kelderkeuken. Het onderste gedeelte van het achterhuis had hij in gebruik als kaarsenmakerij. De rest van het pand, m.a.w. de bovenwoningen vr en achter, verhuurde hij. Hoekhuizen met bovenwoningen kwamen destijds veel voor. De bovenwoningen waren bereikbaar vanuit de ingang in de zijgevel. De gebeeldhouwde raampjes uit de bouwtijd geven de plaats van het trappenhuis aan. Het pand is dus een voorbeeld van 18de-eeuwse volkshuisvesting (verg. ook Herengracht 1).

Het pand is fraai gelegen aan de Brouwersgracht in de as van de Herengracht. Het is in 1949 gekocht door de Vereniging Hendrick de Keyser en in 1959 en opnieuw in 1993/94 gerestaureerd.

  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van het huis Brouwersgracht 56'. Maandblad Amstelodamum 57 (1970): p. 67-68
  • I.H. van Eeghen. 'Brouwersgracht 46 t/m 56 te Amsterdam'. Jaarverslag Hendrick de Keyser 1973: p. 27-34
  • R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Amsterdam. Zwolle, 1995: p. 226-227
  • Theo Rouwhorst. 'Oog voor detail: Pothuizen'. Binnenstad 234 (juni 2009): https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/234/pothuizen.html

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 763
Adres: Brouwersgracht 56
Adressen: Brouwersgracht 56 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Fraai hoekpand met zeer gave, rijk gebeeldhouwde ingezwenkte halsgevel (1744) met gelobde volutenafdekking waaronder het jaartal in ornament. Gave zijgevel met drie trapvensters, bovenhuisdeur met bovenlicht (XIXa) en pothuis over de gehele lengte. Goede kleine roedenverdeling in de voor- en empire roedenverdeling in de zijgevel.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 56 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 56
Brouwersgracht 56 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 56
Brouwersgracht 56. Klokgevel in Lodewijk XIV-stijl (1744) (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 56. Klokgevel in Lodewijk XIV-stijl (1744)
Fraaie klokgeveltop (© Walther Schoonenberg)
Fraaie klokgeveltop
Brouwersgracht 56. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 56. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 56 staat in de as van de Herengracht (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 56 staat in de as van de Herengracht
Pothuis aan de zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Pothuis aan de zijgevel
Gebeeldhouwde raamomlijstingen aan de zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Gebeeldhouwde raamomlijstingen aan de zijgevel
Ingang bovenwoningen zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Ingang bovenwoningen zijgevel
Gebeeldhouwde raampjes in de zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Gebeeldhouwde raampjes in de zijgevel
Gebeeldhouwd raampje (© Walther Schoonenberg)
Gebeeldhouwd raampje
18de-eeuwse torenflat op een foto van de Dienst Ruimtelijke Ordening
18de-eeuwse torenflat op een foto van de Dienst Ruimtelijke Ordening
Reconstructie oorspronkelijke toestand (1744)
Reconstructie oorspronkelijke toestand (1744)

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]