Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Beulingstraat 25

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Beulingstraat 25
Oud adres: II494, wijk 33, klein nr. 11, kadaster F51, verponding 6002
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1653
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1928
Restauratie: 1956/57

(12 afbeeldingen)

Verhoogde halsgevel met pilasters van Vingboonstype, Dorische pilasters over twee verdiepingen, in de hals Ionische pilasters die een driehoekig topfronton dragen, festoenen, twee oeils-de-boeuf's, jaartalsteen. Uit de bijzonder interessante houten onderpui met twee deuren, waarvan n met houten trapje, blijkt dat dit altijd een huurhuis met bovenwoning is geweest. Bij de restauratie in 1956/57 is het driehoekig fronton bovenop de halsgevel gereconstrueerd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Bewaard in het hart, een selectie van 63 Amsterdamse woon- en pakhuizen uit de periode van 1450 tot 1825 gekozen uit een totaal van 650 percelen die tijdens de eerste tien jaar van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg zijn gerestaureerd (1953-1963). Amsterdam, 1965: p. 60
  • R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Amsterdam. Zwolle, 1995: p. 242-244
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 346

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 431
Adres: Beulingstraat 25
Adressen: Beulingstraat 25
Inschrijvingsdatum: 02-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zeer gave pilaster-halsgevel met tussentrappen (1653). Houten pui, oeils-de-boeuf, festoenen en jaartalsteen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Beulingstraat 25 (© Walther Schoonenberg)
Beulingstraat 25
Vr restauratie
Vr restauratie
Jaartalsteen (© Walther Schoonenberg)
Jaartalsteen
Festoen (© Walther Schoonenberg)
Festoen
Houten onderpui met een stoepenstrook bestaande uit een stoep en een trap. (© Walther Schoonenberg)
Houten onderpui met een stoepenstrook bestaande uit een stoep en een trap.
Op een vooroorlogse foto is de houten onderpui en de stoepenstrook te zien.
Op een vooroorlogse foto is de houten onderpui en de stoepenstrook te zien.
Detail van de onderpui met een gedeelde deur (© Walther Schoonenberg)
Detail van de onderpui met een gedeelde deur
Cordonband van de houten onderpui (© Walther Schoonenberg)
Cordonband van de houten onderpui
Beulingstraat 25 gezien vanaf de Herengracht (© Walther Schoonenberg)
Beulingstraat 25 gezien vanaf de Herengracht
Sleutelstukken (© Walther Schoonenberg)
Sleutelstukken
Restauratie van de top
Restauratie van de top
Reconstructie plattegrond en doorsnede. Tekening van H. Zantkuijl
Reconstructie plattegrond en doorsnede. Tekening van H. Zantkuijl

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]