Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Sint Annenstraat 10

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Sint Annenstraat 10
Oud adres: I376, wijk 4, klein nr. 23, kadaster G869, verponding 688
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwjaar: 1ste helft 17de eeuw
Eigendom: Stadsherstel 1994
Restauratie: 1995

(3 afbeeldingen)

Zeer eenvoudige trapgevel. Bouwkundige kwaliteit was zo slecht dat het pand is gedemonteerd en herbouwd naar een vroeg-19de-eeuwse archieftekening. De gevelsteen dateert uit de 1ste helft van de 17de eeuw. De oude gang tussen nummer 8 en 10 is hersteld: vandaar de gevelsteen De Oliphantsgang.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 328856
Adres: Sint Annenstraat 10
Adressen: Sint Annenstraat 10 1,H
Inschrijvingsdatum: 23-10-1985
Redengevende omschrijving: Vermoedelijk uit 1565 daterend pand met nieuwe gevel waarin de oorspronkelijke gevelsteen. Zie K.B. d.d. 8 juni 1984, nr 9.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Sint Annenstraat 10, 8, etc.
Sint Annenstraat 10, 8, etc.
Sint Annenstraat 16, 14, 12 en 10 (© Walther Schoonenberg)
Sint Annenstraat 16, 14, 12 en 10
Sint Annenstraat 16, 14, 12 en 10 vr restauratie
Sint Annenstraat 16, 14, 12 en 10 vr restauratie

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]