Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 307

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 307
Herengracht 303 (nieuw adres)
Oud adres: KK141, wijk 29, klein nr. 159, kadaster F197, verponding 5006
Gebouwtype: Woonhuis
Bouwstijl: Amsterdamse School
Bouwjaar: 1919
Architect: M.J. Stam

(6 afbeeldingen)

Tegenwoordig Herengracht 303. Vroeg-17de-eeuws trapgevelpand (dat één geheel vormde met Oude Spiegelstraat 12), in de 19de eeuw gewijzigd en een lijstgevel, werd in 1919 afgebroken omdat het was verzakt door bouw van de telefooncentrale links ervan. Emotioneel-decoratieve Amsterdamse School-gevel (verg. Scheepvaarthuis), niet vlakke gevel, met bakstenen siermetselwerk en twee puntige dakkapellen, stoep. Verbonden met winkelhuis op Oude Spiegelstraat 10.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13253
Functie: Bedrijfsruimte
Architect: Stam, M. & Zn
Jaartal: 1919-1920
Bouwstijl: Verstrakte Amsterdamse School

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203018
Adres: Herengracht 307
Adressen: Herengracht 303 A B C;Oude Spiegelstraat 10
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Amsterdamse School-gevel Herengracht 307 (tegenwoordig 303) (© Walther Schoonenberg)
Amsterdamse School-gevel Herengracht 307 (tegenwoordig 303)
Stoep in Amsterdamse School-stijl. (© Walther Schoonenberg)
Stoep in Amsterdamse School-stijl.
Deur in Amsterdamse School-stijl. (© Walther Schoonenberg)
Deur in Amsterdamse School-stijl.
Oude Spiegelstraat 10 is gelijktijdig gebouwd en verbonden met Herengracht 303. (© Walther Schoonenberg)
Oude Spiegelstraat 10 is gelijktijdig gebouwd en verbonden met Herengracht 303.
Herengracht 307. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 307. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 307 en zijgevel Oude Spiegelstraat 12. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 307 en zijgevel Oude Spiegelstraat 12. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]