Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 36

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 36
Oud adres: SS263, wijk 50, klein nr. 336, kadaster D5780, verponding 5397
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1614, 1865

(6 afbeeldingen)

Vormde oorspronkelijk met 38 een trapgevel-tweeling uit 1614, in 1865 vernieuwd met een lijstgevel met lijst doorsneden door het zolderraam in een dakkapel (typerend voor derde kwart 19de eeuw). Hardstenen stoep en basement zijn blijven bestaan. Zie ook: Herengracht 38.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 227

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1706
Adres: Herengracht 36
Adressen: Herengracht 36 1,H
Inschrijvingsdatum: 22-09-1976
Redengevende omschrijving: In oorsprong vroeg 17e eeuws, het rechter gedeelte van Herengracht 38. Huidige gevel wellicht vroeg 19e eeuws, bekroning plm 1870. Achtergevel nog in de oorspronkelijke staat.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 38 en 36 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 38 en 36
Herengracht 36. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 36. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 38 en 36. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 38 en 36. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 36-38 (foto Pieter Oosterhuis, 1865). Op deze foto heeft nr. 36 nog de oude gevel.
Herengracht 36-38 (foto Pieter Oosterhuis, 1865). Op deze foto heeft nr. 36 nog de oude gevel.
Zowel Herengracht 30-32 als 36-38 waren een 17de-eeuwse trapgevel-tweeling. (© Walther Schoonenberg)
Zowel Herengracht 30-32 als 36-38 waren een 17de-eeuwse trapgevel-tweeling.
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24-22

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]