Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 22

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Singel 22
Oud adres: SS4, wijk 31, klein nr. 268, kadaster F824, verponding 5301
Postcode: 1015AA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1712, Ī1800

(2 afbeeldingen)

18de-eeuwse gevel met gewijzigde top: rechte lijst. Deuromlijsting met zijlichten, evenals naamlint uit de bouwtijd; stoepleuning en -hek ca. 1800. Recente merkwaardige verbouwing: deur VERDWENEN: van de deur is een raam gemaakt, maar men heeft stoep en deuromlijsting laten zitten (pand is bij Singel 24 getrokken).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5258
Adres: Singel 22
Adressen: Singel 22 A B C D E F G
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel uit 1712, waarvan de hals in recente tijd is vervangen door een beŽindiging met rechte lijst; deuromlijsting met zijlichten, evenals naamlint uit de bouwtijd; stoepleuning en -hek plm 1800.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 22 (© Walther Schoonenberg)
Singel 22
Singel 22 (rechts)
Singel 22 (rechts)

Laatste wijziging: september 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]