Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Prinsengracht 862

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Prinsengracht 862
Oud adres: Z385, wijk 60, klein nr. 900, kadaster I2380, verponding 5838
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4691
Adres: Prinsengracht 862
Adressen: Prinsengracht 862 1,H
Inschrijvingsdatum: 15-09-1970
Redengevende omschrijving: Huis met gevel onder rechte lijst met dakkapel (XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Prinsengracht 862
Prinsengracht 862

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]