Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Warmoesstraat 83

De Elant

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: De Elant
Adres: Warmoesstraat 83
Oud adres: I11, wijk 3, klein nr. 68, kadaster G717, verponding 720
Postcode: 1012HZ
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 16de eeuw, 2de helft 19de eeuw
Eigendom: Vereniging Hendrick de Keyser 1918
Restauratie: 1991

(9 afbeeldingen)

Hoekhuis, zaalhuis met kelder en insteek, voorgevel uit 2de helft 19de eeuw, maar met Renaissance zijgevel uit begin-17de eeuw (waarschijnlijk 1628). Interieur: Een gotisch houtskelet met peerkraalsleutelstukken duidt op een veel ouder huis, ook fraai afgewerkt op hoge kapverdieping die dus waarschijnlijk geen pakzolder was (één van de oudste huizen van Amsterdam). Zie ook: Enge Kerksteeg 2 en Enge Kerksteeg 4.

Het huis blijkt uit houtonderzoek veel minder oud te zijn. Sommige delen zouden uit de 1ste helft van de 15de eeuw dateren, maar het blijkt een eeuw minder oud te zijn.

Gebruikte literatuur:

  • R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg. Huizen in Nederland. Amsterdam. Zwolle, 1995: p. 126-135
  • Gabri van Tussenbroek. De houten eeuw van Amsterdam. Amsterdam, 2023: p. 29
  • H.J. Zantkuijl. 'Amsterdam, Warmoesstraat 83 (De Elant).' Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser 1985: p. 35-40
  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 83

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 6263
Adres: Warmoesstraat 83
Adressen: Warmoesstraat 83 A B
Inschrijvingsdatum: 20-10-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis (XVB, verbouwd XVIIA en XIXB). Voorgevel waarvan de pui XIXa en de bovenbouw XIXB; zijgevel XVIIA. Inwendig gothische houtconstructie.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Warmoesstraat 83 met een zeer hoge houten onderpui (© Walther Schoonenberg)
Warmoesstraat 83 met een zeer hoge houten onderpui
Warmoesstraat 83 lijkt jonger dan het in werkelijkheid is (© Walther Schoonenberg)
Warmoesstraat 83 lijkt jonger dan het in werkelijkheid is
17de-eeuwse zijgevel met ontlastingsbogen met blokjes (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse zijgevel met ontlastingsbogen met blokjes
Ontlastingsboog in de zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Ontlastingsboog in de zijgevel
Houtskelet met peerkraalsleutelstukken (© Walther Schoonenberg)
Houtskelet met peerkraalsleutelstukken
Sleutelstuk met gotisch peerkraalmotief (© Walther Schoonenberg)
Sleutelstuk met gotisch peerkraalmotief
Sleutelstuk met renaissance-motief (© Walther Schoonenberg)
Sleutelstuk met renaissance-motief
Houtskelet. Tekening van Henk Zantkuijl.
Houtskelet. Tekening van Henk Zantkuijl.
Enge Kerksteeg 2 en 4, Warmoesstraat 83. Doorsnede en plattegrond. Tekening van H. Zantkuijl.
Enge Kerksteeg 2 en 4, Warmoesstraat 83. Doorsnede en plattegrond. Tekening van H. Zantkuijl.

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]