Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Looiersgracht 1

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Looiersgracht 1
Oud adres: HH259, wijk 34, klein nr. 93, kadaster E2514, verponding 6338
Postcode: 1016VR
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw, 1ste kwart 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Dwarshuis (ondiep, in de breedte gebouwd) met lijstgevel met 19de-eeuwse lijst. Vormt een ensemble met Looiersgracht 3 (tegenwoordig 11-13).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3590
Adres: Looiersgracht 1
Adressen: Looiersgracht 1 1,H
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Huis onder dwars dak. Gevel XVIII A, daklijst XIX. Snijraam XIXa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Looiersgracht 1 (© Walther Schoonenberg)
Looiersgracht 1
Looiersgracht 1-3 (© Walther Schoonenberg)
Looiersgracht 1-3

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]