Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 290

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Singel 290
Oud adres: KK6, wijk 29, klein nr. 399, kadaster F276, verponding 4846
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw, 1890, 1974
Architect: Willem Hamer (1890)
Restauratie: 1974

(10 afbeeldingen)

In 1890 werd de halsgevel door architect Willem Hamer i.o.v. het Rembrandt Hotel (Herengracht 255A) herbouwd met hergebruik van de vroeg-18de-eeuwse halsgeveltop met gebogen lijstvormig fronton met vulling met buste met Mercurius in reliŽf. Boven de vensters waren in de quasi-18de-eeuwse ontlastingsbogen witte sluitstenen aangebracht zodat de gevel tegelijk ook een 19de-eeuws karakter had. Deze werden in 1974 verwijderd omdat ze niet passend gevonden werden met de halsgevel. Ook het basement en de ingangspartij werden daarbij meer quasi-18de-eeuws. Geen achterhuis: achter dit pand bevindt zich het achtererf van Singel 292. Onderdeel van het Rembrandt Hotel. In het pand was het architectenbureau van Willem Hamer gevestigd.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Gebruikte literatuur:

  • Hans Tulleners. Het Singel in Amsterdam. 23 monumenten aan een voormalige verdedigingsgracht. Open Monumentendag 1990. Amsterdam, 1990: p. 59

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5342
Adres: Singel 290
Adressen: Herengracht 255
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: In XIXB herbouwd pand met gevel waarop de oorspronkelijke hals (XVIIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 290 (© Walther Schoonenberg)
Singel 290
Singel 290 (© Walther Schoonenberg)
Singel 290
Singel 290 (© Walther Schoonenberg)
Singel 290
Ingangspartij (© Walther Schoonenberg)
Ingangspartij
Detail van het natuurstenen basement: de cordonband (© Walther Schoonenberg)
Detail van het natuurstenen basement: de cordonband
Singel in de sneeuw (© Walther Schoonenberg)
Singel in de sneeuw
Achtergevels Singel 288, 290 en 292 (© Walther Schoonenberg)
Achtergevels Singel 288, 290 en 292
Ontwerptekening van architect Hamer
Ontwerptekening van architect Hamer
Singel 294, 292 en 290 in ca. 1940
Singel 294, 292 en 290 in ca. 1940
Singel 294, 292, 290, 288 (© Walther Schoonenberg)
Singel 294, 292, 290, 288

Laatste wijziging: augustus 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]