Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 176

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Singel 176
Oud adres: RR52, wijk 30, klein nr. 349, kadaster F502, verponding 5154
Postcode: 1015AJ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1780/1800
Restauratie: 1976

(4 afbeeldingen)

Rechte lijstgevel met versieringen in Lodewijk XVI-stijl onder een rechte tandlijst met consoles en festoenen (geen trigliefen) met groot driehoekig fronton op middengedeelte, dwarsdakje, nogal hoge stoep. Bij de restauratie in 1976 werden Empire-ramen teruggebracht. Ook het snijraam boven de deur werd opnieuw gemaakt.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 575
  • 'Amsterdam gemeten'. De Lamp 74 (juli 1982): p. 34

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5315
Adres: Singel 176
Adressen: Singel 176 A B C D
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden rechte lijst met consoles en fronton (XVIIId).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 176 (© Walther Schoonenberg)
Singel 176
Kroonlijst met festoenen in Lodewijk XVI-stijl. (© Walther Schoonenberg)
Kroonlijst met festoenen in Lodewijk XVI-stijl.
Singel 176 (© Walther Schoonenberg)
Singel 176
Singel 176 (© Walther Schoonenberg)
Singel 176

Laatste wijziging: oktober 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]