Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 164

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Singel 164
Oud adres: RR46, wijk 30, klein nr. 342, kadaster F496, verponding 5161
Postcode: 1015AH
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 4de kwart 18de eeuw, 1ste kwart 19de eeuw

(3 afbeeldingen)

Laat-18de-eeuwse lijstgevel met een rechte kroonlijst met twee consoles, drie trigliefen, vier festoenen en twee koeienkoppen, daarop een schilddak. Twee snijramen vroeg-19de-eeuws.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5310
Adres: Singel 164
Adressen: Singel 164 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden rechte lijst (XVIIId); twee snijramen uit XIXA.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 164 (© Walther Schoonenberg)
Singel 164
Singel 164 (© Walther Schoonenberg)
Singel 164
Singel 164 (© Walther Schoonenberg)
Singel 164

Laatste wijziging: oktober 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]