Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 67-69

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 67-69
Oud adres: 67: SS534, wijk 50, klein nr. 215, kadaster D5515, verponding 5435
69: SS533, wijk 50, klein nr. 214, kadaster D5514, verponding 5436
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1870

(2 afbeeldingen)

In 1870 werd een klokgevel-tweeling vervangen door dit 19de-eeuwse wooncomplex met een lijstgevel met versierde vensteromlijstingen en een onderpui met vier deuren, waarvan de middelste naar de bovenwoningen leiden.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 13190
Functie: Woonhuis (?)
Bouwstijl: ?

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 204006
Adres: Brouwersgracht 67-69
Adressen: Brouwersgracht 67 1,H;Brouwersgracht 69 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 23-11-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 67-69 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 67-69
Brouwersgracht 67-69. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 67-69. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]