Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 240

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 240
Oud adres: KK176, wijk 39, klein nr. 439, kadaster E3843, verponding 1537
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Art Nouveau
Bouwjaar: 1914
Architect: J. Duncker

(3 afbeeldingen)

Vormde samen met 238 een 17de-eeuwse trapgevel-tweeling, beide huisjes zijn begin 20ste eeuw vernieuwd. Enigszins gebogen geheel natuurstenen gevel met Jugendstil invloeden in de gebogen vormen van de erker en de lijst, de brede erker is in tegenstelling tot 19de-eeuwse voorbeelden geheel ge´ntegreerd in de gevel. Vergelijk ook Herengracht 442. Zie ook: Herengracht 442.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

MIP-nummer: 12518
Functie: Magazijnen/kantoren
Architect: Duncker, J.
Jaartal: 1914
Bouwstijl: Art Nouveau

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203011
Adres: Herengracht 240
Adressen: Herengracht 240
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 240 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 240
Herengracht 240. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 240. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 240-238. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 240-238. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]