Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 448

Pastorie

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. MIP-gegevens
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: Pastorie
Adres: Singel 448
Oud adres: II464, wijk 33, klein nr. 482, kadaster F4305, verponding 6113
Postcode: 1017AV
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1835, 1883
Architect: A. Tepe (1883)

(25 afbeeldingen)

Pastorie van de Krijtberg, Singel 442-446. Neoclassicistische gevel met pilasters had oorspronkelijk een groot driehoekig fronton. Centraal geplaatste ingangspartij straatniveau. Interieur: Achter de ingang loopt een gang met stucwerk-beeldhouwwerk van Louis Royer uit 1841. De kamers hebben een Neo-grec betimmering.

De centrale gang door de pastorie is breder dan nodig voor de pastorie zelf. De reden daarvoor is dat vˇˇr de bouw van de huidige Kruitberg de oude schuilkerk hierachter nog aanwezig was. De gang diende dus vooral voor de ontsluiting van de schuilkerk naar de straat. De gang is versierd met heiligen in beeldhouwwerk van stuc van Louis Royer (Mechelen, 1793 - Amsterdam, 1868) uit 1841 (gesigneerd, gedateerd). Na de bouw van de Krijtberg is de schuilkerk gesloopt en vervangen door een uitbreiding van de pastorie naar ontwerp van A. Tepe uit 1883.

MIP-nummer: 10373
Functie: Pastorie
Jaartal: 1835
Bouwstijl: Neoclassicisme XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5400
Adres: Singel 448
Adressen: Singel 448
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pastorie? Pand met gevel met zandstenen sokkelverdieping en pilasters, onder rechte lijst (XIXB).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Pastorie Krijtberg, Singel 448 (© Walther Schoonenberg)
Pastorie Krijtberg, Singel 448
Pastorie Krijtberg, Singel 448 (© Walther Schoonenberg)
Pastorie Krijtberg, Singel 448
IJzeren hekwerk van de stoep (© Walther Schoonenberg)
IJzeren hekwerk van de stoep
Gang met stucwerk-beeldhouwwerk (© Walther Schoonenberg)
Gang met stucwerk-beeldhouwwerk
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Beeldhouwwerk van L. Royer (© Walther Schoonenberg)
Beeldhouwwerk van L. Royer
Schouw in de rechter-voorkamer (© Walther Schoonenberg)
Schouw in de rechter-voorkamer
ReliŰf met Maria en drie Jezu´eten in de schouw van de rechter-voorkamer (© Walther Schoonenberg)
ReliŰf met Maria en drie Jezu´eten in de schouw van de rechter-voorkamer
Trappenhuis (© Walther Schoonenberg)
Trappenhuis
Deurportalen op de 1ste verd. (© Walther Schoonenberg)
Deurportalen op de 1ste verd.
Deurportaal van de rechter-voorkamer op de 1ste verd. (© Walther Schoonenberg)
Deurportaal van de rechter-voorkamer op de 1ste verd.
Pastorie, Singel 448
Pastorie, Singel 448
Sacristie. Ontwerptekening van A. Tepe
Sacristie. Ontwerptekening van A. Tepe
Sacristie. Ontwerptekening van A. Tepe
Sacristie. Ontwerptekening van A. Tepe
Sacristie. Ontwerptekening van A. Tepe
Sacristie. Ontwerptekening van A. Tepe
De schuilkerk in de 18de eeuw (gesloopt)
De schuilkerk in de 18de eeuw (gesloopt)
Bouw van de Krijtberg
Bouw van de Krijtberg

Laatste wijziging: december 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]