Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Keizersgracht 248

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Keizersgracht 248
Oud adres: KK354, wijk 39, klein nr. 518, kadaster E3459, verponding 1579
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1710

(8 afbeeldingen)

Zandstenen (maar geschilderde) lijstgevel in Lodewijk XIV-stijl met rechte lijst en sobere gesloten attiek (geen versobering, zie het Grachtenboek van Caspar Philips uit 1770), in de kroonlijst twee grote wapenschilden (vormen tezamen een alliantiewapen) (toegeschreven door Fischer aan Anthonie Turck), jaartal 1710 in Romeinse cijfers onder de lijst. Vormde onderdeel van het krakersbolwerk Groote Keyser.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Amsterdam, 1993: p. 503

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2547
Adres: Keizersgracht 248
Adressen: Keizersgracht 248 A B C D E F G
Inschrijvingsdatum: 09-06-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel onder rechte lijst met triglyfen en wapens, waarop een attiek (1710); empire deurpartij.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Keizersgracht 248 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 248
Keizersgracht 248 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 248
Keizersgracht 248 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 248
Keizersgracht 248 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 248
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Opmetingstekening Publieke Werken uit de oorlogsjaren (1944)
Opmetingstekening Publieke Werken uit de oorlogsjaren (1944)
Keizersgracht 250, 248, 246-244, 242, 240 (© Walther Schoonenberg)
Keizersgracht 250, 248, 246-244, 242, 240
Kraakcomplex De Groote Keyser in 1978
Kraakcomplex De Groote Keyser in 1978

Laatste wijziging: april 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]