Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 400

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 400
Oud adres: II401, wijk 55, klein nr. 520, kadaster E4116, verponding 2817
Postcode: 1017BX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1665, 1780

(4 afbeeldingen)

Oorspronkelijk vijfling 400-408, oorspronkelijke bebouwing, verbouwd in circa 1780 met rechte lijst, stoep later verdwenen.

In 1665 werden vijf woonhuizen naast elkaar gebouwd met dezelfde halsgevels in de stijl van het Hollands classicisme, van links naar rechts de nummers 408, 406, 404, 402 en 400. Het ontwerp wordt toegeschreven aan Justus Vingboons, de broer van de bekendere Philips Vingboons. Het betreft oorspronkelijke bebouwing: de eerste huizen op deze plaats, uit de vierde stadsuitleg van 1663. Van de vijf halsgevels hebben er echter slechts twee hun oorspronkelijke toppen behouden. Dit huis is in circa 1780 verbouwd met een rechte kroonlijst in Lodewijk XVI-stijl. De stoep is later verdwenen.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1835
Adres: Herengracht 400
Adressen: Herengracht 400 1A,1V,2A,2V,HA,HV,OA,OV
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit 1665 (oorspronkelijk als 402) met zandstenen gevel onder gesneden rechte lijst met consoles (XVIIId).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 408 t/m 400. Nr. 400 is het hoge pand rechts met de lijstgevel. (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 408 t/m 400. Nr. 400 is het hoge pand rechts met de lijstgevel.
Oorspronkelijk een halsgevel-vijfling Herengracht 408, 406, 404 en 402. (© Walther Schoonenberg)
Oorspronkelijk een halsgevel-vijfling Herengracht 408, 406, 404 en 402.
Herengracht 408-400. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 408-400. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 400. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 400. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

Laatste wijziging: mei 2016

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]