Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 336

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 336
Oud adres: KK256, wijk 34, klein nr. 487, kadaster E3959, verponding 6137
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1627, 1745

(7 afbeeldingen)

In circa 1745 verbouwd: typische topgevelachtige (klokachtig) verhoogde lijstgevel, zeldzaam, nieuwbouw uit 1961 achter gevel.

Het kleine grachtenhuisje uit 1627 op deze lokatie werd in 1745 verbouwd en kreeg toen een nieuwe gevel: een verhoogde lijstgevel in Lodewijk XIV-stijl. Het is een typische klokgevelachtige verhoogde kroonlijst in hout met fraaie barokke ornamenten. Let op het valse perspectief van de voluten die het gebogen fronton dragen.

Van het oorspronkelijke huis achter de gevel is niets over: achter de gevel bevindt zich namelijk nieuwbouw voor een kantoorgebouw uit 1963 dat zich ook achter de belendende panden Herengracht 334 en Herengracht 330-332 uitstrekt. De kantoorverdiepingen liepen achter de gevels van de ooit afzonderlijke panden door. In 1997 is dit kantoorgebouw verbouwd tot appartementen, waarbij er weer aparte panden van zijn gemaakt door scheidende muren te metselen.

Paul Spies e.a. Het Grachtenboek. Den Haag, 1991: p. 142

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1808
Adres: Herengracht 336
Adressen: Herengracht 336 A B C D
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder zandstenen klokvormige top (XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 336 en 334: de 18de en 17de eeuw naast elkaar (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 336 en 334: de 18de en 17de eeuw naast elkaar
Herengracht 336. Verhoogde lijstgevel met topgevelachtige verhoging (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 336. Verhoogde lijstgevel met topgevelachtige verhoging
Herengracht 336. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 336. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 336 t/m 330: n gebouw (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 336 t/m 330: n gebouw
Herengracht 336, 334 en 330-332. Historische foto (1960)
Herengracht 336, 334 en 330-332. Historische foto (1960)
Vr restauratie
Vr restauratie
Herengracht 330-336 op de kaart van Balthasar Florisz uit 1625
Herengracht 330-336 op de kaart van Balthasar Florisz uit 1625

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]