Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 86

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 86
Oud adres: RR247, wijk 46, klein nr. 362, kadaster D5651, verponding 3712
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 18de eeuw

(6 afbeeldingen)

17de-eeuws huis met 18de-eeuwse klokgevel, vormde oorspronkelijk met 84 een trapgevel-tweeling (zie onderpuien), leeuwenmaskers in fries.

Herengracht 84-86 werden in 1615 gebouwd als een eenvoudige trapgevel-tweeling in de Hollandse renaissancestijl. Het betreft oorspronkelijke bebouwing: de eerste huizen op deze plaats in het gebied van de grote 17de-eeuwse stadsuitleg van 1613. Herengracht 86 werd echter in de 18de eeuw verbouwd en kreeg een grotendeels nieuwe gevel, een klokgevel. Aan het doorlopen van een enkele speklaag en aan de fries met leeuwenmaskers is goed te zien dat de tweelingpanden oorspronkelijk dezelfde gevels hadden. Dit wordt bevestigd door het Grachtenboek van Caspar Philips: de gevel moet dus na 1770 zijn gewijzigd. Het buurpand, Herengracht 84, laat zien hoe de gevel er oorspronkelijk heeft uitgezien.

Curieus is dat in 1996 de linkergevel nog zwart was geteerd (zie de foto uit dat jaar), een 19de-eeuwse manier van gevelbehandeling. Tien jaar later is deze schoongemaakt en is de rechtergevel zwart geschilderd. Het zou mooier zijn als een tweeling ook als zodanig werd behandeld.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1727
Adres: Herengracht 86
Adressen: Herengracht 86 1,2,H,O
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIIa, verbouwd XVIIIc ?) onder klokvormige top.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 86 (links) en 84 (rechts) in 2006 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 86 (links) en 84 (rechts) in 2006
Herengracht 86 (links) en 84 (rechts) in 1996 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 86 (links) en 84 (rechts) in 1996
Herengracht 86 (links) en 84 (rechts) in 1961
Herengracht 86 (links) en 84 (rechts) in 1961
Leeuwenmaskers in de fries (© Walther Schoonenberg)
Leeuwenmaskers in de fries
Herengracht 86. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 86. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 84-86 in Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 84-86 in Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2012

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]