Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 341

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 341
Oud adres: KK124, wijk 29, klein nr. 142, kadaster F133, verponding 4987
Postcode: 1016AZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw
Eigendom: Ambassade Hotel

[Ambassade Hotel]

(4 afbeeldingen)

Vroeg-18de-eeuwse lijstgevel met lijst met vier consoles, waarop een attiek heeft gestaan (verdwenen), ingang in de 19de eeuw verplaatst naar souterrain (stoep verdwenen). Thans ingang van Ambassade Hotel (inwendig verbonden met buurpanden).

In dit deel van de grachtengordel uit de 1ste Uitleg van 1585 zijn de panden van de Herengracht en het Singel tegen elkaar gebouwd, zonder daartussen liggende tuinen. Daardoor is een dichtbebouwd stadsdeel ontstaan.Het Ambassade Hotel begon met dit grachtenhuis in 1953 en bezit nu tien grachtenhuizen, acht op de Herengracht, twee aan het hierachter gelegen Singel: Herengracht 337, 339, 343, 347, 349 en 353 en Singel 380, 388 en 390 (met in totaal 55 kamers). Wie het niet weet, kan niet zien dat in deze individuele panden één enkel hotel is gevestigd - een andere en betere benadering dan sloop en vervanging door één groot nieuwbouwcomplex dat helaas ook gebeurd is in de binnenstad. Bij de transformatie van de huizen tot hotel, dat in verschillende fasen tot stand kwam, zijn de panden onderling met elkaar verboden zoals dat daarna ook bij andere hotelprojecten is gebeurd (zoals het Pulitzer-hotel). Het bijzondere is echter dat veel hotelkamers alleen te bereiken zijn via de ingangen van de afzonderlijke huizen op straat. In de panden zijn veel historische onderdelen bewaard gebleven.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1610
Adres: Herengracht 341
Adressen: Herengracht 341
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel onder lijst (XVIII A) met consoles.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 341 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 341
Herengracht 341 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 341
Herengracht 341. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 341. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 341 en 343
Herengracht 341 en 343

Laatste wijziging: september 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]