Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Begijnensteeg 4

De Engelse Reet

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: De Engelse Reet
Adres: Begijnensteeg 4
Oud adres: E279, wijk 26, klein nr. 3, kadaster F4368, verponding 3574
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw

(4 afbeeldingen)

Winkelhuis met lijstgevel met houten winkelpui waarin twee deuren met bovenlichten met decoratief roedenpatroon. De rechter deur voert naar de bovenwoningen. In de winkelruimte is een bekend Amsterdams café, de Engelse Reet, gevestigd.

Op 4 november 1893 begon Herman Willemsen op het Spui de bierkelder Zum Pilsener Club. Lang zou hij daar niet blijven, want er was een 'bouwquaestie' vergelijkbaar met die van Hotel Victoria: hij weigerde te vertrekken toen het pand moest verdwijnen voor het huidige Helios (oud adres Spui 9-13, thans 15). Willemsen koos echter eieren voor zijn geld en verhuist met zijn zaak in 1899 naar de Begijnensteeg. De zaak zag er toen al uit zoals nu, als een intieme huiskamer met zand op de vloer (zonder bar). Het publiek volgens het Nieuws van den Dag: "In 't bijzonder winkeliers en kantoorheeren met aristieke neigingen", volgens De Telegraaf: "politieke tinnegieters", dat wil zeggen kletskousen over politiek. Dat is altijd zo gebleven. In het café hoor je alleen stemmen, er is geen muziek.

  • Argus jg. 2, nr. 33 (26 juni 2018)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 335
Adres: Begijnensteeg 4
Adressen: Begijnensteeg 4
Inschrijvingsdatum: 02-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met houten pui waarin bovenlichten met decoratief roedenpatroon (XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Begijnensteeg 4
Begijnensteeg 4
Houten winkelpui met twee ingangen, rechts als toegang voor de bovenwoningen
Houten winkelpui met twee ingangen, rechts als toegang voor de bovenwoningen
Café-interieur (© Walther Schoonenberg)
Café-interieur
Café-interieur. Links de steektrap naar de bovenwoningen. (© Walther Schoonenberg)
Café-interieur. Links de steektrap naar de bovenwoningen.

Laatste wijziging: september 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]