Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Prins Hendrikkade 101

De Canefasbael

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: De Canefasbael
Adres: Prins Hendrikkade 101
Postcode: 1011AH
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Hollandse Renaissance
Bouwjaar: 1600
Eigendom: Stadsherstel 1963
Restauratie: 1976

(11 afbeeldingen)

Een vroeg-17de-eeuwse trapgevel, vormde oorspronkelijk samen met het linkerdeel van Prins Hendrikade 100 een tweeling-trapgevel in Hollandse renaissance met toppilasters, kleine blokjes, lelieankers en leeuwenmaskers. Gevelsteen met een ingepakte baal (zie ook: Singel 287. Interieur: houtskelet met korbelen en sleutelstukken.

Tweeling-trapgevels kwamen in de vroege 17de eeuw veel voor en kunnen gezien worden als een voorloper van het dubbele huis. Henk Zantkuijl noemde dit type in Bouwen in Amsterdam (p. 183) een 'huis met zijkamer'. Dit pand is de overgebleven linkerhelft van zo'n tweeling en bestond uit twee woonverdiepingen en een zolder. Het is duidelijk te zien aan de asymmetrische vorm van de trapgevel en aan de rechter-leeuwenmasker die nog op de scheiding met het buurpand zit. Een vergelijkbaar voorbeeld is Nieuwmarkt 20-22. In 1687 had de tabaksverkoper Pieter Parma in dit pand zijn winkel. De panden op nr. 100 en 101 werden in 1690 omschreven als '2 huijsen en erven, t een genaempt 't Lands Welvaren' en 't ander 'de Canefasbael'.

Dankzij een bijdrage van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en de Vereniging Vrienden van Stadsherstel kon dit pand in 1976 worden gerestaureerd. Het linker-leeuwenmasker is bij deze restauratie nieuw gemaakt en opnieuw aangebracht.

  • Onno Broers. 'Gevelsteen met een ingepakte baal - Prins Hendrikkade 101'. Binnenstad 273 (november/december 2015)
  • I.H. van Eeghen. 'De restauratie van Prins Hendrikkade 101'. Maandblad Amstelodamum 71 (1984): p. 110-114

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4153
Adres: Prins Hendrikkade 101
Adressen: Prins Hendrikkade 101 A B C
Inschrijvingsdatum: 01-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met trapgevel, versierd met kleine blokjes en voorzien van een gevelsteen (XVIIa).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

PH Kade 101 (© Walther Schoonenberg)
PH Kade 101
Fries met gevelsteen en leeuwenmaskers (© Walther Schoonenberg)
Fries met gevelsteen en leeuwenmaskers
Gevelsteen (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen
Leeuwenmasker (© Walther Schoonenberg)
Leeuwenmasker
Trapgevel (© Walther Schoonenberg)
Trapgevel
Verdieping met ontlastingsbogen boven de vensters (© Walther Schoonenberg)
Verdieping met ontlastingsbogen boven de vensters
Door het raam is het houtskelet te zien. (© Walther Schoonenberg)
Door het raam is het houtskelet te zien.
PH Kade 101 en 100 op een oude foto
PH Kade 101 en 100 op een oude foto
17de-eeuwse toestand van het pand met het torentje. Detail van de kaart van Van Berckenrode.
17de-eeuwse toestand van het pand met het torentje. Detail van de kaart van Van Berckenrode.
Prins Hendrikkade 101 vr restauratie
Prins Hendrikkade 101 vr restauratie
PH Kade 101 en 100 (© Walther Schoonenberg)
PH Kade 101 en 100

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]