Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 586

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 586
Oud adres: Y223, wijk 60, klein nr. 616, kadaster I4765, verponding 5599
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1672, 1ste helft 18de eeuw, 2de helft 18de eeuw, 19de eeuw

(5 afbeeldingen)

Het beroemde Hof van Baron de Belmonte heeft thans een vier-raams brede gevel uit het eind van de 18de eeuw met een dubbele stoep, waaraan in de 19de eeuw koetshuis in stijl is bijgetrokken.

Het Hof van den Baron Belmonte, thans Herengracht 586, was van 1686 tot 1707 het grachtenhuis van de schatrijke Manuel (alias Isaac) Nunes baron de Belmonte. Op de prent van Romeyn de Hooghe uit 1678 staan voor het gebouw vele dames en heren, terwijl de heer Belmonte aalmoezen uitdeelt. We zien ook een koets met twee paarden. In de gracht voor het huis liggen enkele boten. De prent is onderdeel van een serie van drie gezichten op huizen van Portugese Joden in Amsterdam met als serietitel: 'Huizen van Portugese Joden in Amsterdam'. Ook het Hof d'Acosta en het Huis de Pinto zijn in deze serie afgebeeld.

Manuel de Belmonte oftewel Isaac de Nuńez (-1705) was meegekomen met de golf nieuw-christelijke immigranten uit Spanje die op gang kwam toen Spanje en de Republiek vrede sloten. In of omstreeks 1656 vestigde hij zich in Amsterdam. Belmonte's fraaie huis aan de Herengracht 586 was in 1672 gebouwd in opdracht van de katholiek Gijsbert Dommer (Amstel 216) die dit hele deel van de Herengracht bezat en liet verhuren. Belmonte huurde het huis van Dommer vanaf 1686. Het werd het toneel van aristocratische samenkomsten. Spaanse ambassadeurs in de Republiek logeerden er regelmatig bij hun bezoeken aan Amsterdam, maar ook Stadhouder Willem III en Ernst August van Brunswijk-Lüneburg.

De huizen, die Dommer aan de Herengracht had gebouwd, bleven alle nog tot in de 18de eeuw in het bezit van de familie. Op 26 juni 1700 verkocht Gerard Dommer, een zoon van Gijsbert, het pand aan Belmonte voor 16.000 gulden contant (Kwijtschelding 3R. f. 374v.). Toen de baron in 1705 was overleden, is het als onderdeel van de hele erfenis eigendom van zijn neef en nicht, het echtpaar Francisco Ximenez-Belmonte, geworden. Daarna is het grachtenhuis meerdere keren verbouwd, zodat we het Hof van de prent van Romeyn de Hooghe niet gemakkelijk herkennen (waardoor het moeilijk was het juiste pand te identificeren).

  • J.F.L. Balbian Verster. 'Waar was het Hof van baron De Belmonte?' Amstelodamum 25 (1928): p. 177-190
  • I. H. van Eeghen. 'De huizen van Coenraad van Beuningen.' Maandblad Amstelodamum 58-1 (1971): p. 98-108

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1909
Adres: Herengracht 586
Adressen: Herengracht 586 A B C D F G H K
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Vier traveeën breed huis met thans hierbij getrokken aangebouwd voormalig koetshuis (in de kern XVII B, verbouwd XVIII A en XIX). Gevel onder rechte lijst (XVIII A, rechterstuk XIX). Deur, -kalf en snijraam empire. Versierde stoep (XIX ?).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 586 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 586
Hof van den Baron Belmonte, Romeyn de Hooghe, 1686-1705
Hof van den Baron Belmonte, Romeyn de Hooghe, 1686-1705
Herengracht 594 t/m 582-584 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 594 t/m 582-584
Herengracht 598-600 op de hoek met de Amstel. Het hoogste pand is Herengracht . Tekening van Jan van Call, ca. 1690
Herengracht 598-600 op de hoek met de Amstel. Het hoogste pand is Herengracht . Tekening van Jan van Call, ca. 1690
Herengracht 586. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 586. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: mei 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]