Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 255A

Rembrandt Hotel

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. MIP-gegevens
  5. Register
  6. Afbeeldingen
  7. Google Maps

Naam: Rembrandt Hotel
Adres: Herengracht 255A
Oud adres: KK167, wijk 29, klein nr. 187, kadaster F255, verponding 5034
Postcode: 1016BJ
Gebouwtype: Vereniging/horeca
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1895, 1933
Architect: W.J.M. Poggenbeek (1895); Gebr. Van Gendt (1933)

(8 afbeeldingen)

Hotelgebouw uit 1895 naar ontwerp van Poggenbeek: eclectische lijstgevel met neo-gotische (bekroning en figuratief beeldhouwwerk) en neo-renaissance (speklagen, blokken) kenmerken, steil Frans dak, natuurstenen rustica basement, ingang op begane grond in geaccentueerde meest rechtse as. Uitgebreid in 1933 door Van Gendt met twee raamassen links en dakkapellen toegevoegd.

Herengracht 255A was tot de sloop in de 19de eeuw het achtererf van Singel 292 en bestond uit een complex van stallen en koetshuizen, tevens een (zeldzame) achteruitgang van Singel 292. Het huidige hotelgebouw is in 1895 gebouwd naar ontwerp van W.J.M. Poggenbeek. Het ontwerp bevat neo-gotische en neo-renaissance kenmerken, terwijl het steile dak meer Frans dan Amsterdams aandoet. In 1933 werd het gebouw door de gebr. Van Gendt vergroot door uitbreiding met het 17de-eeuwse woonhuis op nummer 255, het meest linkse deel bestaande uit twee raamassen. Tevens werden dakkapellen in het steile dak aangebracht.

Het Rembrandt Hotel werd in 1975 geopend. Het hotel bestaat niet alleen uit dit gebouw aan de Herengracht, maar tevens uit de panden Singel 288, 290, 292 en 294. De verbouwing, inclusief de bouw van een quasi-18de-eeuws pand op Singel 294 werd uitgevoerd door het architectenbureau Henk Rappange.

Gebruikte literatuur:

  • Ben Kroon. 'Henk Rappange, een architect uit de Amsterdamse bouwtraditie'. De Lamp 75/76 (sept. 1982): p. 39-42
  • Heleen van Rossum. 'Het pand Singel 292. Een wandeling door Joachim Rendorps huis in 1787.' Maandblad Amstelodamum 92-4 (2005): p. 15-24

[Overige literatuur]

MIP-nummer: 10306
Architect: Poggenbeek, F.W.M.
Jaartal: 1894
Bouwstijl: Neorenaissance XIXB

Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.

Monumentenstatus: GM
Monumentennummer: 203012
Adres: Herengracht 255A
Adressen: Herengracht 255
Inschrijvingsdatum: 21-09-2004
Redengevende omschrijving: geen beschrijving

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 255A (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 255A
Detail van de gevel: een eekhoorn (© Walther Schoonenberg)
Detail van de gevel: een eekhoorn
Detail van de gevel: een aapje (© Walther Schoonenberg)
Detail van de gevel: een aapje
Herengracht 255 en 255A. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 255 en 255A. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Inwendig trappenhuis (muur kaalgebikt) (© Walther Schoonenberg)
Inwendig trappenhuis (muur kaalgebikt)
Interieur (© Walther Schoonenberg)
Interieur
Interieur (© Walther Schoonenberg)
Interieur
Achtergevels Singel 288, 290 en 292 (© Walther Schoonenberg)
Achtergevels Singel 288, 290 en 292

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]